امروز دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱

Tag Archives: زنان

حضور زنان در کارهای سخت ممنوع است

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه زنان در کارهای سخت نباید به خدمت گرفته شوند: گفت: داشتن قرارداد کار مهم است چون اگر نباشد روابط کار دچار مشکل می شود و بی نظمی در رابطه بین کارگر و کارفرما و حقوق طرفین به وجود می آید.

ادامه ...

بسیاری از نابهنجاری‌های رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد

معاون امور زنان رئیس‌جمهور با بیان اینکه با اینکه بسیاری از نابهنجاری‌های رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد گفت: جامعه زنان خواستار اقدام عاجل مجلس در ترمیم بخشی از خلا‌های قانونی به موازات تلاش متولیان فرهنگی برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی است.

ادامه ...