گردشگری

گران فروشی آفت گردشگری مازندران

گردشگری به عنوان صنعتی نوظهور اما درآمدزا الزامات ریز و درشت زیادی دارد که غفلت از هر کدام می تواند آسیبی به پیکره این صنعت بویژه در استانی گردشگر پذیر همچون مازندران وارد کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی: توجه به گردشگری و صنایع دستی راهگشای مسائل اقتصادی است

رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با اشاره به این که ظرفیت های بسیار خوبی برای ایجاد شغل پایدار در این حوزه ها وجود دارد ،گفت: با سرمایه گذاری اندک در حوزه صنعت گردشگری و صنایع دستی می توان به این مهم دست یافت و راهگشای مسائل اقتصادی شد.

صنعت گردشگری دومیلیون فرصت شغلی در فرانسه ایجاد کرده است

موسسه ملی آمار فرانسه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸ میلادی ، اقامت ۴۳۸میلیون و ۲۰۰هزار نفر شب در این کشور ثبت شد و صنعت گردشگری با سهم هشت درصدی در تولید ناخالص ملی ؛ موجب ایجاد دو میلیون فرصت شغلی در فرانسه شده است.