امروز پنج شنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

Tag Archives: گردشگری

موانع حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در گردشگری ایران چیست؟

یک کارشناس گردشگری گفت: برای جذب سرمایه‌گذارهای خارجی و داخلی در حوزه گردشگری دولت باید موانع زیرساختی در حوزه اکوسیستم اقتصادی کشور را از میان بردارد؛ به همین دلیل عدم حضور سرمایه‌گذاران خوب در بخش گردشگری یکی از مواردی است که موانع زیرساختی باعث آن شده و برای توسعه بیشتر گردشگری باید به آن پرداخته شود.

ادامه ...