امروز چهارشنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۹

چارسو

دکتر سالاری: مجوز جذب نیرو در تأمین اجتماعی صادر شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: با توجه به مجوزی که در هیئت امنا گرفتیم و بودجه دریافتی در بخش غیر درمان، برابر نصف جذب نیرو خواهیم داشت و رقابت اصلی بین نخبگان است. با آزمون استخدام انجام می‌شود و رابطه هیچگونه تاثیری نخواهد داشت.

ادامه ...