امروز جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

چارسو

بازگشایی اختیاری مدارس، از امروز

وزیر آموزش و پرورش: از امروز مدارس مناطقی که براساس معیار ستاد ملی مبارزه کرونا، مناطق زرد و آبی محسوب می‌شوند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بازگشایی می‌شود.

ادامه ...