امروز چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چارسو

سخنگوی دولت: دولت از احیای برجام انگیزه انتخاباتی جز افزایش مشارکت ندارد

سخنگوی دولت با بیان اینکه به لحاظ فنی امکان رفع کلیه تحریم های ناقض برجام و احیای کامل این توافق در مدت زمان کوتاه وجود دارد، تصریح کرد: حاضر به سپردن هیچ امتیاز خارج از چارچوب برجام نیستیم.

ادامه ...