امروز یکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

چارسو

شمخانی: دنیا قلدری را برنمی‌تابد

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه سال‌هاست که دنیا به تأسی از ملت‌های آزاده و مقاوم، قلدری را برنمی‌تابد، تاکید کرد: تلاش بی‌حاصل آمریکا برای تداوم تحریم تسلیحاتی ایران واکنش قاطع روسیه، چین و سردرگمی و تردید متحدین واشنگتن را به دنبال داشته است.

ادامه ...