امروز شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۱

فناوری و اطلاعات

لزوم بازنگری در تشریفات گمرکی مرسولات تجارت الکترونیکی بین المللی

بازنگری در قوانین تشریفات گمرکی در راستای توسعه تجارت الکترونیکی بین المللی و پیشنهاد اصلاح مقررات گمرکی در حوزه مرسولات تجارت الکترونیکی بین المللی در نشست مدیرعامل شرکت ملی پست و رئیس کل گمرک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه ...