امروز سه شنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

فناوری و اطلاعات

شکایات متعدد علیه تیک تاک در اروپا

اپلیکیشن چینی تیک تاک با شکایات متعدد گروههای مدافع حقوق مصرف کننده اتحادیه اروپا برای نقض قوانین مصرف کننده و کوتاهی در حمایت از کودکان در برابر محتوای نادرست و تبلیغات پنهان روبرو شد.

ادامه ...