امروز دوشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بانک و بیمه

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل در صنعت بیمه ایران

کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل (بیمه اسلامی) در صنعت بیمه ایران، با همکاری پژوهشکده بیمه و دانشگاه فردوسی، از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ به صورت حضوری و مجازی در شهر مشهد برگزار می‌شود.

ادامه ...

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل در صنعت بیمه ایران

کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل (بیمه اسلامی) در صنعت بیمه ایران، با همکاری پژوهشکده بیمه و دانشگاه جامعه المصطفی، از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ به صورت حضوری و مجازی در شهر قم برگزار می‌شود.

ادامه ...