امروز پنج شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

بانک و بیمه

۹۸ درصد از تسهیلات بانک کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گرفت

رئیس کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی و محیط زیست  مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی وتشکر، از نقش بارز بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات به کشاورزان دفاع کرد و گفت: بانک کشاورزی ۹۸ درصد از تسهیلات خود را در اختیار کشاورزان قرار داده است.

ادامه ...