بانک و بیمه

خط مشی ها و اولویت های نظام بانکی در چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران

مرور کارنامه بلند نظام بانکی ایران طی ۴۰ سال اخیر نشانگر این حقیقت است که این نظام در عرصه های مختلفی همچون گسترش زیرساخت های فنی بانکداری، رشد و توسعه بانکداری خصوصی، بانکداری تجاری، بانکداری اختصاصی و بانکداری تخصصی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای نسبت به دوران پیش از انقلاب داشته است.