امروز جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

اقتصاد

موسس علی بابا بالاخره ظاهر شد

جک ما، موسس میلیاردر گروه علی بابا و گروه آنت پس از ماهها دور ماندن از انظار عمومی که گمانه زنیهایی را درباره گرفتاری وی با تفحص فزاینده دولت چین از امپراطوری اینترنتی اش برانگیخت، دوباره ظاهر شد.

ادامه ...