امروز دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

مهر تایید بیمه مرکزی بر سطح یک توانگری مالی بیمه اتکایی امین

سطح یک توانگری مالی شرکت بیمه‌ اتکایی امین در بیستمین سال فعالیت شرکت توسط بیمه مرکزی تایید شد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه اتکایی امین، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۶ آئین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه (شماره ۶۹) و حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ نسبت توانگری مالی شرکت بیمه اتکایی امین را برای سال ۱۴۰۳ معادل ۵۰۸ درصد (سطح یک) ارزیابی کرد.
گفتنی است توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای در ایران دارای ۵ سطح است که از سوی بیمه مرکزی پس از بررسی صورت‌های مالی سالیانه مشخص می‌شود که سطح یک توانگری مالی در شرکت بیمه‌ای بیانگر وضعیت مطلوب شرکت در ارائه خدمات و ایفای درست و به موقع تعهدات مالی است.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/im2z9B