امروز دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

حساب واحد ارزی تشکیل شد

مدیرکل خزانه داری کل کشور گفت: حساب‌های واحد ارزی افتتاح شده و مبالغی که امکان گردش ارزی در کشور داشته و به صورت ارزی دریافت شده، به این حساب‌ها واریز شده است .

به گزارش فراسو، مهدی بنانی مدیرکل خزانه خزانه داری کل کشور به صدا و سیما گفت: حساب‌های واحد ارزی افتتاح شده و مبالغی که امکان گردش ارزی در کشور داشته است و به صورت ارزی دریافت شده در این حساب‌ها واریز شده است که صورت حساب این حساب‌ها را هم بانک مرکزی دارد.

وی افزود: امسال در تبصره ۱۴ قانون بودجه حساب واحد ارزی با هدف تمرکز حساب‌های مربوط به منابع ارزی هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید شده و این حکم قانونی هم امسال اجرا شده است.

مدیرکل خزانه داری کل کشور خاطر نشان کرد: در اصل ۵۳ قانون اساسی به تمرکز دریافت‌ها و پرداخت‌ها دولت تاکید و این حکم حساب واحد ارزی هم به همین دلیل در نظر گرفته شده است.

بنانی ادامه داد: بر این اساس همه درآمدها و دریافت‌های دولت باید گردش خزانه داشته باشد و دریافت‌های ارزی هم مشمول این موضوع هستند تا دریافت‌ها شفاف شود و قابلیت رصد دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت فراهم شود.

وی گفت: هم اکنون از هر منبعی درآمد ارزی وصول شود اعم از اینکه این منابع مربوط به درآمد شرکت‌های دولتی باشد یا درآمدهای عمومی خود دولت، باید گردش خزانه داشته تا شفافیت انضباط مالی وجود داشته باشد.

مدیرکل خزانه داری کل کشور یادآور شد: بر اساس بند ز تبصره ۱۴ قانون بودجه، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را به حساب‌های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور واریز کنند.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/OnbzTb