امروز دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

۶.۶ هزار قرارداد آتی در بورس کالا منعقد شد

در دادوستدهای امروز بازار مشتقه بورس کالا، ۶ هزار قرارداد آتی و یک هزار قرارداد اختیار معامله منعقد شد. در این روز بیشترین حجم معاملات بازار آتی برای قرارداد گروه زعفران نگین بود.

به گزارش  فراسو، ۶ هزار و ۶۵۶ قرارداد آتی به ارزش ۷۵۱ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال منعقد شد. در این روز ۲ هزار و ۲۱ دفعه معامله صورت گرفت. همچنین تعداد موقعیت‌های باز ۳۹ هزار و ۵۲ موقعیت تعهدی بود.

در این روز در بازار آتی ۲۹۸ خریدار و ۲۷۴ فروشنده حضور داشتند؛ بدین ترتیب در سمت حقیقی‌ها، ۲۹۳ خریدار و ۲۶۸ فروشنده و در سمت حقوقی‌ها، ۵ خریدار و ۶ فروشنده بودند.

بیشترین حجم معاملات بازار آتی نیز برای گروه زعفران نگین بود.

۶.۶ هزار قرارداد آتی در بورس کالا منعقد شد

در دادوستدهای امروز بخش اختیار معامله نیز امروز یک هزار و ۹۰۶ قرارداد به ارزش ۳۳۰ میلیون ریال منعقد شد. در این روز تعداد موقعیت‌های باز ۲۳ هزار و ۵۱۸ موقعیت تعهدی بود.

بیشترین حجم معاملات امروز اختیار معامله نیز برای گروه شمش طلا به میزان یک هزار و ۸۸۸ قرارداد بود./کالاخبر

۶.۶ هزار قرارداد آتی در بورس کالا منعقد شد

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/RW0Xq0