امروز دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

ورود دادستانی به فرار مالیاتی برخی پزشکان

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و دیگر مشاغل شد.

به گزارش فراسو به نقل از دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی روز یکشنبه در پی دریافت گزارش‌های متعدد در زمینه وصول هزینه خدمات به روش‌های غیرقانونی توسط برخی حرف و مشاغل، برخورد جدی، بازدارنده و موثر با تخلفات یادشده را مورد تاکید قرار داد.

محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ۳۱ مرداد امسال با اشاره به دریافت بالغ بر هزار و ۲۵۰ گزارش مبنی بر تخلف برخی پزشکان در راستای عدم انجام تکالیف خود در نصب کارت‌خوان‌ها افزود: برای این دسته از پزشکان پیامک هشدار ارسال شده و اسامی آنها برای برخورد قانونی به سازمان نظام پزشکی کشور فرستاده شده است.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/Lm32PV