امروز جمعه، ۴ اسفند ۱۴۰۲

۱۹.۲ میلیون اوراق گواهی کالایی دست به دست شد

در بازار گواهی سپرده بیش از ۱۹.۲ میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش بیش از ۸۹۲ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۱۱ آذر دست به دست شد که از نظر حجم ۲۴ درصد و از نظر ارزش ۵۹ درصد افزایش را نشان می دهد. سکه از لحاظ ارزش معاملات و زعفران از لحاظ حجم معاملات، برتر از سایر دارایی ها، در مقام نخست ایستاد.

به گزارش فراسو، ۱۹ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۲۹ ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش بیش از ۸۹۲ میلیارد تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته گذشته دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ۴ آذر نیز نزدیک ۵۶۰ میلیارد تومان برای ۱۵ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۱۹۳ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در جریان معاملات هفته گذشته، ۳ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش بیش از ۵۳۶ میلیارد تومان را ثبت کرد.

اوراق مبتنی بر طلا با کسب سهم ۶۰ درصدی در ارزش معاملات، جایگاه نخست و با سهم ۱۶ درصدی در حجم معاملات، رتبه سوم بازار گواهی سپرده کالایی را پس از زعفران و سیمان از آن خود کرد.

زعفران با ثبت معامله ۸ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۱۸۶ گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک ۲۷۵ میلیارد تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۴۳ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد. این دارایی با کسب سهم ۳۱ درصدی از کل ارزش معاملات در جایگاه دوم بعد از سکه طلا قرار گرفت.

در هفته منتهی به ۱۱ آذر، ۷ میلیون و ۵۶ هزار گواهی سپرده سیمان نیز به ارزش بیش از ۵.۵ میلیارد تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، با سهم ۳۷ درصدی در حجم رتبه دوم را در حجم معاملات به خود اختصاص داد.

ارزش معاملات ۷۸۲ هزار و ۵۹۱ گواهی سپرده شیشه نیز به ۷۴.۴ میلیارد تومان نزدیک شد و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران از آن خود کند. این دارایی پایه، سهم ۸ درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات بدست آورد.

در هفته ای که گذشت معامله ۱۴ هزار و ۹۵۲ گواهی سپرده برنج به ارزش ۱.۱ میلیارد تومان و ۱۰۰ گواهی سپرده زیره سبز به ارزش ۱۱ میلیون تومان در بازار مالی بورس کالای ایران نیز به ثبت رسید./کالاخبر

۱۹.۲ میلیون اوراق گواهی کالایی دست به دست شد

۱۹.۲ میلیون اوراق گواهی کالایی دست به دست شد

۱۹.۲ میلیون اوراق گواهی کالایی دست به دست شد

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/in5x5F