امروز چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲

نقش مؤثر همراهی مردم در تحقق عدالت مالیاتی و وصول مالیات منصفانه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: توفیق در وصول مالیات منصفانه و ایجاد عدالت مالیاتی با همراهی مردم امکان پذیر است.

به گزارش فراسو به نقل از رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین جلسه ستاد فرهنگ‏سازی مالیاتی این سازمان عنوان کرد: توفیق ما در وصول مالیات منصفانه و بدون تبعیض و همچنین ایجاد عدالت مالیاتی، با همدلی و همراهی همه آحاد مردم جامعه امکان پذیر است و برای این هدف باید تا حد امکان مردم را با نظام مالیاتی همراه ساخت.

دکتر منظور در این نشست که با حضور مدیران ارشد سازمان، مدیرکل و مدیران گروه ‏های دفتر روابط عمومی و فرهنگ‏سازی مالیاتی، کارشناسان رسانه ای و مشاورین این حوزه برگزار گردید ضمن تبیین آثار و دستاوردهای سازنده مالیات در رشد و آبادانی کشور اظهار داشت: تا جامعه، مطالبه جدی درخصوص رفع برخی مشکلات و موانع پیش روی وصول مالیات مثل فرار مالیاتی، معافیت های مالیاتی غیرهدفمند و …  نداشته باشد، سازمان امور مالیاتی هم در وصول مالیات موفقیت مطلوب نخواهد یافت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این موضوع که در وضعیت اقتصادی جاری کشور، چه مسایلی در اولویت است و چگونه بین این مساله ها اولویت گذاری کرده و بر اساس این اولویت ها تولید محتوا انجام دهیم و بر اساس آنها به هدف گذاری هایی که به نفع مردم و آینده فرزندان مان هست برسیم، از اهداف راهبردی و اساسی ما در سازمان امور مالیاتی کشور است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس، اکنون هدف اصلی ما پرداختن به موضوع پیشگیری از فرار مالیاتی بعنوان یکی از نقاط کلیدی اقتصاد کشور است که اگر به این مساله به درستی عمل شود و در این زمینه فرهنگ‏سازی و اطلاع رسانی مناسب صورت بگیرد، می توان این مساله را به یک مطالبه عمومی جامعه تبدیل نموده و به آن هدف نهایی که کمک به بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی جامعه است، دست یافت.

در ابتدای این نشست دکتر بهنام سرخیل، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‏سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح وضعیت موجود، ضمن ارایه گزارش فعالیت ‏ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه اطلاع رسانی و فرهنگ‏سازی مالیاتی اظهار داشت: با برنامه ریزی های کارشناسی در تلاش هستیم، حلقه ارتباط بین رسانه ها، مردم و سازمان را کوتاه کنیم و با جریان سازی فرهنگی به هنگام و ایجاد روایت اول، در اطلاع رسانی صحیح و به موقع به مردم شریف کشورمان، پیشقدم باشیم.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/0E0c0J