امروز شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

کاهش ردیف‌های بودجه ۱۴۰۱ به ۵۰ ردیف

دبیر ستاد بودجه کل کشور گفت: بیش از هزار ردیف بودجه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ متمرکز شده و در ۵۰ ردیف بودجه‌ای تنظیم شده است.

به گزارش فراسو، بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۸۲ حکم یعنی تنها ۲۰ درصد آن به صورت کامل اجرا شده است، ۲۳۸ حکم معادل ۵۸ درصد دارای عملکرد ناقص بوده و ۹۰ حکم معادل ۲۲ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند.

در این خصوص رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دبیر ستاد بودجه کل کشور با حضور در برنامه “تیتر امشب” شبکه خبر به آسیب شناسی اجرا نشدن ۸۰ درصد احکام بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.

حیدر نوری، دبیر ستاد بودجه کل کشور گفت: دولت سیزدهم با پیگیری‌های جدی، حقوق آذر سال ۱۴۰۰ کارکنان دولت را که تابع نظام قانون خدمات مدیریت کشوری هستند در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده است.

وی بیان کرد: بیش از هزار ردیف بودجه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ متمرکز شده و در ۵۰ ردیف بودجه‌ای تنظیم شده است.

جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: بودجه کل کشور در قالب ماده واحده به مجلس ارائه می‌شود که مشتمل بر ۲۰ تبصره و هر تبصره از تعدادی بند و هر بند هم از تعدادی جزء تشکیل شده است.

ممکن است در هر جزء یک حکم آمده و تکلیفی را برای دستگاه اجرایی مشخص کرده باشد و این احکام برنامه کاری دولت در طول یک‌سال را نشان می‌دهند.

وی افزود: دولتی که می‌خواهد جابه‌جا شود خود را درگیر مسائل و احکام نمی‌کند.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ مجلس، دولت را موظف کرده بود که بعد از شهریور ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.

قادری گفت: برخی از احکام فصلی هستند و در طول سال موضوعیت ندارد و برخی از آنها در کل سال مهم هستند و موضوعیت دارند

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/3NR4OX