امروز دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

افزایش قیمت حبوبات در تجارت خارجی تجار ایرانی/ صادرات نخود داریم

دبیر انجمن حبوبات گفت: عمده تجار ایرانی با افزایش قیمت کشور‌های صادر کننده حبوبات مواجه بودند بنابراین طی سه ماه گذشته نوساناتی را در بازار داخلی داشتیم، ولی در شرایط فعلی افزایش قیمتی به وجود نیامده است.

به گزارش فراسو، سید عبدی افتخاری، در خصوص علت افزایش قیمت حبوبات در بازار، گفت: طی سه ماه گذشته افزایش قیمت مختصری در حبوبات صورت گرفته که دلیل آن برگرفته از افزایش قیمت حبوبات در کشور‌های مرجع بوده به طوری که در دنیا نیز قیمت حبوبات افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: حبوبات در دنیا به علت خشکسالی با افزایش قیمت همراه بوده که این افزایش قیمت در کشور ما نیز به وجود آمده است. عمده تجار ایرانی با افزایش قیمت کشور‌های صادر کننده حبوبات مواجه بودند بنابراین طی سه ماه گذشته نوساناتی را در بازار داخلی داشتیم، ولی در شرایط فعلی افزایش قیمتی به وجود نیامده است.

دبیر انجمن حبوبات گفت: عمده کالای حبوبات با توجه به عرضه و تقاضا، خشکسالی که در دنیا رخ داده و افزایش هزینه‌های حمل، افزایش قیمت داشته است.

افتخاری بیان کرد: قریب به ۴۰ درصد مصرف حبوبات کشور از واردات تامین می‌شود همچنین در سطح کشور و دنیا فصل برداشت بر روی قیمت کالا تاثیرگذاشته و در زمان فصل برداشت قیمت‌ها ثبات داشته و کاهش پیدا می‌کند.

وی در ادامه گفت: امیدواریم دیگر افزایش هزینه‌های حمل و هزینه‌های جانبی که بر روی واردات تاثیرگذار است را نداشته باشیم تا در کشور به ثبات قیمت برسیم.

دبیر انجمن حبوبات اظهار کرد: ۶۰ درصد حبوبات مصرفی از استان‌های کشور تولید می‌شود که این حبوبات عمدتاً به مصرف داخل می‌رسد و فقط در نخود صادرات داریم بقیه تولیدات حبوبات در کشور مصرف می‌شوند و اگر از تولید کنندگان حمایت بیشتری کنیم بر نرخ حبوبات نیز تاثیرگذار خواهیم بود.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/I8b2JQ