امروز پنج شنبه، ۳ اسفند ۱۴۰۲

آیا به بیمه شدگان دارای مرخصی استعلاجی عیدی و سنوات پرداخت می‌شود؟

مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب می‌شود.

به گزارش فراسو، در این گزارش به سوال پاسخ داده ایم که آیا به بیمه شدگان دارای مرخصی استعلاجی یا بارداری عیدی و سنوات پرداخت می‌شود؟

بر اساس ماده ۷۴ قانون کار، مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب می‌شود لذا برای کارگردانی که در طول سال مدتی از مرخصی استعلاجی یا زایمان استفاده کرده اند، عیدی و سنوات به طور کامل تعلق می‌گیرد، مگر آنکه به جزء مرخصی استعلاجی و یا زایمان، کمتر از یک سال اشتغال بکار داشته باشند که در این صورت عیدی و سنوات به نسبت ایام کارکرد (که شامل مرخصی استعلاجی و زایمان نیز می‌شود) محاسبه و پرداخت می‌شود.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/Bfr7u1