امروز دوشنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۲

تصویر سازی آینده سازمان تامین اجتماعی با اجرای طرح خدمات غیرحضوری ۳۰۷۰

مسئولین و نمایندگان انجمنها و اصناف کارگری استان تهران و شهرستانهای تابعه در جلسه ای با سرپرست شهرستانهای استان تهران روند رسیدگی به مسائل کارگری را پیگیری نمودند.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، داود سعدزاده، سرپرست تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران ضمن خیر مقدم به مدعوین، با اعلام اینکه سیاست سازمان بر مبنای احقاق حقوق کارگران قرار گرفته است، تاکید کرد؛ بیمه شدگان حکم نعمت را برای سازمان دارند.

وی با بیان اینکه شفافیت الگویی کاری کارکنان سازمان بوده، علی الخصوص با رویکرد دولت جدید و انقلابی در خدمتگذاری و پاسخگویی این روند شدت گرفته است، اضافه کرد؛ در مجموعه اداره کل شهرستانها ی استان تهران به بیش از ۷۰۰ هزار بیمه شد اصلی خدمت رسانی می نماییم و فارق از هرگونه شعار زدگی پاسخگوی مخاطبین خواهیم بود.

سعدزاده با تاکید بر رعایت اصل سه جانبه گرایی و لزوم تعاملات متناسب با شرکاء سازمان اعلام کرد: با پیاده سازی بازرسی کارگاهی به صورت الکترونیک و همچنین ارتقاء سطح کیفی گزارش بازرسی بازرسان، انجام بازرسی ها را با جدیت و دقت بیشتری پیگیری می کنیم تا از هرگونه اجحاف در حق بیمه شده و کارفرما جلوگیری نماییم.

سرپرست تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران در اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی از طریق مبادی ذیربط با شرح محدودیت ظرفیت در پوشش این نوع بیمه شدگان گفت؛ به دنبال صیانت از حقوق این عزیزان هستیم و معتقدیم سهم کارگران ساختمانی می بایست با توجه به محدودیت به کارگران واقعی این صنوف تعلق گیرد، بنابراین در رسیدن به این هدف با نگاه ویژه و از تشریک مساعی نمایندگان اصناف در این امر مهم بهره خواهیم جست.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/wskz0w