امروز سه شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۱

Tag Archives: ژنوم کرونا

دوام کرونا در مایعات بدن چقدر است؟

قطرات تنفسی به عنوان مهمترین راه آلودگی کووید ۱۹ شناخنه شده است و بر اساس تحقیقات بیشترین حضور ویروس در نمونه‌های تنفسی شامل مجاری و کیسه‌های هوایی ریه دیده می‌شود.

ادامه ...