امروز شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Tag Archives: پایه پولی

تمرکز بانک مرکزی بر عدم افزایش پایه پولی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: بانک مرکزی با عرضه ارز صادرکنندگان به صورت مستقیم در بازار نرخ ارز را به زیر ۳۰ هزار تومان برگرداند و نشان داد که در مدیریت قیمت ارز مشکلی وجود ندارد و آن را کنترل کرد.

ادامه ...

چرا آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی کند شد؟

کارشناس پولی و بانکی گفت: آمارهای پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی به دنبال کنترل اضافه برداشت بانک‌هاست و سعی دارد استفاده دولت از تنخواه و بدهی به بانک مرکزی را کم کند تا پایه پولی کنترل شود که در صورت ادامه این سیاست اوضاع بهتر خواهد شد.

ادامه ...

گزارش بانک مرکزی از اجرای موفق سیاست‌های دولت در مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی کشور

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با توجه به گزارش بانک مرکزی از تاثیرات مثبت و سازنده اجرای سیاستهای دولت برای مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی کشور، بر تداوم اجرای این سیاست‌ها تاکید کردند.

ادامه ...