امروز دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱

Tag Archives: سازمان جنگل ها

تدوین طرح جدید برای مدیریت جنگل‌های شمال

جنگل هیرکانی

جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه مطالعات تفصیلی طرح جایگزین جنگلداری هنوز انجام نشده است، گفت: قرار شده تا زمانی‌که طرح جایگزین بر اساس شاخص‌های مدیریت پایدار آماده شود، سازمان جنگل‌ها برای مدیریت جنگل‌های شمال کشور از طرحی جدید استفاده کند.

ادامه ...