امروز سه شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۱

Tag Archives: سازمان امو مالیاتی

معافیت خدمات حمل و نقل درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی: براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی، خدمات حمل و نقل ( اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

ادامه ...