امروز دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱

Tag Archives: سازمان امور مالیاتی کشور

رئیس کل سازمان مالیاتی خبر داد: ارسال پیامک به ۱۷۸۶ پزشک متخلف

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقبال بالای مردم از سامانه سوت زنی سازمان و دریافت تعداد قابل ملاحظه ای گزارش فرار مالیاتی از ارسال پیامک برای ۱۷۸۶ پزشک متخلف پس از محرز شدن فرار مالیاتی خبر داد.

ادامه ...