امروز سه شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۱

Tag Archives: سازمان آموزش و پرورش

بازنگری و تغییر سازوکارهای «جهش تحصیلی»

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ضمن اعلام جزئیاتی از سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان گفت: ۸۰ درصد کودکان با نیازهای ویژه، جذب مدارس می‌شوند و افزایش جذب این گروه، نیازمند توسعه امکانات غربالگری برای شناسایی بهتر است.

ادامه ...