امروز دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱

Tag Archives: ساری

۱۰۴ کیلومتر از حریم قانونی دریا در مازندران آزادسازی شد

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۰۴ کیلومتر ازحریم قانونی دریا در استان مازندران آزادسازی شد‌،گفت: ۴۵.۲ کیلومتر از تصرفات نهاد‌های دولتی و ۵۹.۷ کیلومتر از تصرفات بخش خصوصی آزادسازی شد.

ادامه ...