امروز سه شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۱

Tag Archives: ساختار بودجه

بخش عمده‌ای از اصلاح ساختار بودجه در قالب احکام بودجه ۱۴۰۱ مطرح خواهد شد

پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروجی اقدام مشترک مجلس و دولت در زمینه اصلاح ساختار بودجه، اساسا جنس این بودجه را با بودجه سال‌های گذشته متفاوت خواهد کرد، گفت: بخش عمده‌ای از اصلاح ساختار بودجه در قالب احکام بودجه ۱۴۰۱ مطرح خواهد شد.

ادامه ...