امروز شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Tag Archives: تامین مواد

محدودیتی برای تامین مواد اولیه از محل واردات نداریم

طبق گفته مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی افزایش قیمت‌های پوشاک زمستانی عمدتاً ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد اولیه ابتدای زنجیره تولید، نرخ ارز و نیز هزینه های سربار تولید است و محدودیتی برای تامین مواداولیه از محل واردات وجود ندارد.

ادامه ...