امروز چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲

مدیریت بیمه ملت در طوفان ریسک/ راهبرد بیمه ملت به کدام سمت است؟

«بیمه ملت» به عنوان زیرمجموعه گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری، صاحب دیدگاه مدیریت ریسک شده است؛ شرکتی که پرتفوی بیمه‌ای خود را از ۹ رشته برگزیده و برهمین اساس یک پرتفوی کم ریسک با نسبت خسارت پایین تشکیل داده است.

به گزارش فراسو، رشد چند تریلیون دلاری صنعت جهانی بیمه از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم تا امروز، مدیون راهبردهای مدیریت ریسک در پرتفوی بیمه ها و کنترل خسارت است. ارزش بازار سهام ۲۰۴ شرکت مطرح جهانی بیمه به لطف راهبرد مدیران ریسک، امروز به ۳٫۳ تریلیون دلار می رسد.

برای نمونه شرکت UnitedHealth Group به عنوان ارزشمندترین شرکت جهانی بیمه که خدمات بیمه های درمانی و مراقبتی را ارائه می کند، توانسته با کمک استراتژی ERM (Business Risk Management) ارزش بازار سهام خود را از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۴۴۹ میلیارد دلار در زمان حاضر برساند.

در ایران هم شرکت های بیمه در پی جانمایی راهبردهای کم ریسک در پرتفوی خود هستند و نظام «مدیران پرتفوی» را بر همین اساس شکل داده اند.
این در شرایطی است که در میانه دهه ۸۰ شرکت های ایرانی فعال در قلمروی بیمه های تجاری، راهبرد مشخص ریسک نداشتند.
پژوهشی که در میان دهه ۸۰ در این مورد انجام شد نشان می داد که شرکت های بیمه «جزهیچ ‌یک از گروه‌های ریسک‌گریز یا ریسک‌پذیر نیستند و تفاوت معنی‌داری از منظر مذکور ندارند.»

دیدگاه مدیریت ریسک بیمه ملت 
با وجود این سابقه، حالا ورق دهه ۸۰ برگشته و برخی شرکت های فعال، دیگر نمی خواهند به سنت محافظه کار دهه ۸۰ که انفعال کامل در برنامه ریزی ریسک محسوب می شد، پایبند بمانند.

همان پژوهش که از سوی «میرفیض فلاح شمس» و «زهرا مبارکی» انجام شده بود، نشان می داد که شرکت های بیمه در مقایسه با بازار از «استراتژی فعال» در مدیریت پرتفوی خود استفاده نمی کردند.

اما حالا وضعیت دیگری را شاهد هستیم؛ وضعیتی که ناظر به ورود فعال مجموعه های اقتصادی مانند صندوق بازنشستگی کشوری به صنعت بیمه و سرمایه گذاری برای ایجاد یک پرتفوی دارای مدیریت ریسک است.

«بیمه ملت» به عنوان زیرمجموعه گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری، صاحب دیدگاه مدیریت ریسک شده است؛ شرکتی که پرتفوی بیمه ای خود را از ۹ رشته برگزیده و برهمین اساس یک پرتفوی کم ریسک با نسبت خسارت پایین تشکیل داده است. رشته های آتش سوزی و انرژی، باربری، بدنه اتومبیل، درمان، شخص ثالث، عمر (زندگی) و حوادث، مهندسی و مسئولیت، هواپیما و کشتی، و قبول اتکایی در پرتفوی پوشش ریسک بیمه ملت جا خوش کرده اند.

راهبرد مدیریت ریسک بیمه ملت 
بیمه ملت برای تدوام ارائه خدمات وحفظ کارایی اقتصادی، ترکیب پرتفوی خود را به سمت برخی خدمات متمایل و از برخی خدمات دور ساخته است. در  پرتفوی بیمه ملت از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال مالی ۱۴۰۱، به ترتیب منفی ۵۴ درصد، منفی ۲۷ درصد، منفی ۸ درصد و منفی ۳ درصد از خدمات پوشش ریسک رشته های هواپیما و کشتی، درمان، مهندسی و مسئولیت و باربری کاسته شده است. این میزان کاهش درسهم رشته های یاد شده، هم ناشی از راهبردهای بلند مدت بیمه ملت و هم ناشی از ریسک های کلان اقتصاد ایران و هزینه های ناشی از آن است. در مقابل، به ترتیب ۷۵ درصد،  ۴۰ درصد، ۲۰ درصد، ۱۶ و ۱۴ درصد به ریسک رشته های بدنه اتوموبیل، شخص ثالث، آتش سوزی و انرژی، عمر و حوادث و قبول اتکایی افزوده شده است. این تغییر ریل در مدیران پرتفوی، موجب شده که سهم بیمه شخص ثالث از کل رشته-خدمات به ۳۱ درصد، در پایان سال مالی ۱۴۰۱ افزایش یابد.

پس از این مورد، پوشش های عمر و حوادث و درمان سهم ۱۶ و ۱۵ درصدی در پرتفوی ملت دارند. بیمه قبول اتکایی با ۱۳ درصد جایگاه چهارم را دارد. جایگاه های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم به رشته های آتش سوزی و انرژی با ۹ درصد، بدنه اتومبیل با ۷ درصد، مهندسی و مسئولیت با ۵ درصد، هواپیما و کشتی با ۴ درصد و باربری با ۱ درصد اختصاص یافته اند.

در مجموع میزان خدمات پرتفوی بیمه ملت از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، به اندازه ۶ درصد، با اولویت بیمه بدنه اتومبیل وسعت یافته است.

نسبت تولید بیمه با خسارت         
با بررسی آمار خسارت پرداختی بیمه ملت، می توان دلایل کاهش سهم رشته های یاد شده را دریابیم. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، در رشته های باربری و هواپیما و کشتی به ترتیب ۱۱۳۵ و ۱۱۳۱ درصد به خسارت های پرداختی بیمه ملت اضافه شد. پس از این موارد، پرداخت خسارت بدنه اتوموبیل، شخص ثالث، درمان، عمر و حوادث، مهندسی و مسئولیت، ۱۰۲ درصد، ۵۸ درصد، ۵۴ درصد، ۴۵ درصد و ۴۱ درصد افزایش یافتند.

در مقابل خسارت اتکایی قبولی و رشته آتش سوزی و انرژی به ترتیب منفی ۴۴ درصد و منفی ۴ درصد کاهش یافتند. از مقایسه میان پرتفوی تولید بیمه و گزارش عملیات پرداخت خسارت، می توان دلایل روشن تغییر مدیریت ریسک پرتفوی بیمه ملت را دریافت. آثار اعمال مدیریت ریسک را حالا می توان در گزارش فعالیت مالی منتهی به مرداد ۱۴۰۲ جست؛ جایی که خبر از حق بیمه تولیدی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومانی می دهد.

تنها در مرداد ماه ۳۴۳ میلیارد تومان حق بیمه تولیدی ثبت شده است. در مجموع حق بیمه تولیدی ملت، ۶۹ درصدی نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافته است؛ آنهم در شرایطی که خسارت پرداختی در این مدت به ۸۰۶ میلیارد تومان رسیده است که حاکی از ثبت نسبت خسارت بر روی ۵۰ درصد است.

بیمه ملت در کل سال ۱۴۰۱، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد اما در مقابل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شد. با توجه به اینکه نسبت خسارت این شرکت به حق بیمه تولیدی تا ۵ ماهه ابتدای ۱۴۰۲  بر روی ۵۰ درصد نسبت به بازه ۹۶ تا ۱۴۰۱ ثابت مانده، می توانیم امیدوار باشیم که با مدیریت ریسکی که در پرتفوی ملت اعمال شده است، در پایان ۱۴۰۲ عملکرد مالی بهتری را نسبت به ۱۴۰۱ و ۹۶ تا ۱۴۰۱ شاهد باشیم./ تیتر ۲۰

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/6nL7VG