امروز یکشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۲

دانشجویان خودتان را بیمه کنید تا سابقه بیمه داشته باشید

فراسوخبر/ بر اساس طرح ارائه شده از سوی سازمان تأمین احتماعی همه دانشجویان ۱۸ تا ۵۰ سال فاقد بیمه می توانند خودشان بیمه کنند تا برای آنها سابقه بیمه پردازی ایجاد شود.

 

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/bQOdiE