امروز سه شنبه، ۲۸ دی ۱۴۰۰

میرهاشم موسوی: اداره اقتصادی بیمارستان به معنی نادیده گرفتن حقوق کارکنان نیست

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بهبود شرایط کادر درمان بویژه کارکنان شرکت‌ها و موسسات تابعه این سازمان را ضروری دانست و گفت: اقتصادی اداره کردن بیمارستان به معنی نادیده گرفتن حقوق کارکنان نیست. برنامه ما مردمی شدن تأمین اجتماعی است و این مفهوم از درون سازمان شروع می‌شود.

به گزارش فراسو به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی در جلسه شورای اداری مشترک حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی استان سیستان و بلوچستان، ضمن تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان، اظهار داشت: خدمت به مردم در زمان‌های مختلف و شرایط بحرانی با تفکر بسیج قابل انجام است.

موسوی اجتماعی شدن تأمین اجتماعی را گزاره اصلی تحول در این سازمان اعلام کرد و گفت: آرمان تأمین اجتماعی باید اجتماعی شدن باشد و در این گزاره تحقق عدالت، توسعه خدمات، شفافیت و همه برنامه‌ها و خواسته‌ها قابل تحقق است.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی یک دستگاه خدمت‌محور است و هویت انسانی خدمت گیرندگان مهمترین اصل برای ما در سازمان تأمین اجتماعی است و باید در تأمین اجتماعی مردمی زمینه خدمت به مردم را فراهم کنیم.

موسوی با بیان اینکه ما افتخار خدمت به مردم در سازمان تأمین اجتماعی را داریم و باید امید به آینده را در بین مردم تقویت کنیم، گفت: ویژگی مشخصه تأمین اجتماعی بسط عدالت در جامعه است و تأمین اجتماعی در الگوی دینی ضمن اینکه خدمات بیمه‌ای را برای آحاد جامعه تأمین می‌کند، در کنار آن بایستی عدالت اجتماعی را نیز به عنوان یک موضوع بسیار مهم مورد توجه قرار دهد. در کنار خدماتی که به جامعه ارائه می‌دهیم باید عدالت را نیز برقرار کنیم و اگر نابرخورداری و تبعیض در خدمات وجود دارد، باید برطرف شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: ما سه مفهوم تحول، عدالت و اعتماد را در تأمین اجتماعی با جدیت پیگیری می‌کنیم. محتوای تحول در سازمان تأمین اجتماعی باید تحقق عدالت باشد و در نهایت باید نتیجه اجرای برنامه‌های تحولی در خدمت‌رسانی این سازمان و افزایش اعتماد جامعه تحت پوشش مشخص شود.

موسوی افزود: انتظار ما این است که بتوانیم شاخص‌های کلیدی و نقاط تحولی سازمان تأمین اجتماعی را شناسایی کنیم و این کار با مشارکت مجموعه سازمان در سراسر کشور و استفاده از تجربیات و دانش همکاران به نتیجه می‌رسد. عامل شکست برنامه‌های تحولی در بسیاری موارد این است که تحول را موضوعی از پیش طراحی شده در نظر می‌گیرند در حالی که اینگونه نیست و باید شاخص‌های تحولی از درون سیستم و از طریق واحدهای اجرایی ارائه شود.

وی با بیان اینکه تحول در تأمین اجتماعی به معنی یافتن بهترین راهکارها برای عبور از مشکلات و ارتقاء همه جانبه این سازمان است، ادامه داد: تحول به معنی تغییرات و گام‌های کوچک اما مستمر است. در این مسیر باید ظرفیت‌های نهفته سازمان را شناسایی کنیم و به کار بگیریم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی را نمونه‌ای از برنامه‌های تحولی در این سازمان برشمرد و گفت: این طرح از درون سازمان و با بهره‌گیری از خرد جمعی طراحی و اجرا شده است و از ظرفیت‌ها و ابزار‌های موجود برای پیشبرد آن استفاده می‌شود.

موسوی اجرای برنامه‌های تحولی را مستلزم ایجاد فهم مشترک در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت: تحول را در سه جهت چشم انداز؛ خط مشی و سیاست گذاری و همچنین تحول در فرآیندها و روندها دنبال می‌کنیم. محتوای حرکت تحولی سازمان تأمین اجتماعی بر محور عدالت خواهد بود و با شناسایی چالش‌ها و تعیین خط مشی مشترک برای عبور از چالش ها با عزم و اراده قوی و همت مضاعف برای پیشبرد برنامه‌های تحولی اقدام می‌کنیم.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/xeDfDh