امروز دوشنبه، ۳ مهر ۱۴۰۲

قیمت دلار در پایان هفته کاهشی شد

قیمت دلار براساس اعلام سایت صرافی ملی درطول هفته جاری با نوسان کم همراه بود و در نهایت در پایان هفته روند کاهشی را ثبت کرد.

به گزارش فراسو، قیمت دلار براساس اعلام سایت صرافی ملی درطول هفته جاری دارای نوسانی کم بود که در آخر هفته به کاهشی شدن آن منجر شد.

۲۰ آذر ۱۴۰۰، در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۷۱۵۰تومان و برای فروش ۲۷۶۹۸تومان، همچنین قیمت یورو برای خرید ۳۱۳۶۱تومان و برای فروش ۳۱۹۹۴تومان بوده است.

۲۱آذر۱۴۰۰، براساس اعلام سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۷۱۴۵تومان و برای فروش ۲۷۶۹۳تومان، همچنین قیمت یورو برای خرید ۳۱۱۶۳تومان و برای فروش ۳۱۷۹۲تومان به ثبت رسیده است.

۲۲آذر۱۴۰۰، در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۷۱۲۵تومان و برای فروش ۲۷۶۷۳تومان، همچنین قیمت یورو برای خرید ۳۰۷۳۹تومان و برای فروش ۳۱۳۶۰تومان اعلام شده است.

۲۳ آذر۱۴۰۰، در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۶۹۲۶تومان و برای فروش ۲۷۴۷۰تومان، همچنین قیمت یورو برای خرید ۳۰۳۴۶تومان و برای فروش ۳۰۹۵۹تومان به ثبت رسیده است.

۲۴ آذر۱۴۰۰، در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۶۸۷۸تومان و برای فروش ۲۷۴۲۱تومان، همچنین قیمت یورو برای خرید ۳۰۱۴۸تومان و برای فروش ۳۰۷۵۷تومان بوده است.

۲۵ آذر۱۴۰۰، در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۶۸۷۸تومان و برای فروش ۲۷۴۲۱تومان، همچنین قیمت یورو برای خرید ۳۰۱۴۸تومان و برای فروش ۳۰۷۵۷تومان اعلام شده است.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/CPbAwy