امروز سه شنبه، ۲۸ دی ۱۴۰۰

سیدجواد میرطاهر مدیرعامل سرمایه‌گذاری صبا تأمین شد

 سیدمحمد جواد میرطاهر، عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا  به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین منصوب شد.
به گزارش فراسو، سید محمدجواد میرطاهر از اواسط آبانماه سال گذشته به ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه دانا اضافه شده بود.

بر پایه این گزارش، تا قبل از پیوستن میرطاهر به سرمایه‌گذاری صبا تأمین، علی مهدوی پارسا، سرپرستی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین را بر عهده داشت.

گفتنی است بخشی ازسهام شرکت‌های بیمه ای مانند  دانا، البرز، میهن و ملت دراختیار سرمایه گذاری صبا تامین است.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/NGOU2h