امروز چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

رئیس جدید سازمان بورس: جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران ارتقا می یابد

امروز مراسم معارفه محمد علی دهقان دهنوی به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در ساختمان مرسوم باب همایون برگزار شد. دهقان دهنوی در این مراسم گفت: نباید با سیاست گذاری اشتباه و با دخالت یا قیمت گذاری، شرکت ها را از توجیه پذیری اقتصادی خارج کنیم و چنین چیزی برای اقتصاد امکان پذیر نبوده و اگر به دنبال رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در کشور هستیم، مسیر آن از رشد و بالندگی و پویایی بازار سرمایه خواهد بود.

به گزارش فراسو، محمد علی دهقان دهنوی در این مراسم گفت: بازار سرمایه با وجود بیش از ۶۰۰ شرکت که بخش اعظمی از تولید ناخالص داخلی کشور و اشتغال توسط آن ها انجام می شود، جایگاهی بالاتر از این ها در انتظارش است و اگر می خواهیم جهش تولید اتفاق بیفتد، اینجا باید خودش را نشان بدهد.

دهقان دهنوی افزود: اگر دنبال افزایش مشارکت عمومی و مردمی سازی اقتصاد هستیم، کدام صحنه اقتصاد حضور بیش از ۵۰ میلیون نفری را در خودش دارد؟ و اگر می خواهیم شفافیت و رقابت پذیری در اقتصاد ما ارتقا پیدا کند، پیشرفته ترین شکل آن در بازار سرمایه است. در واقع پیشرفته ترین شکل شفافیت و رقابت پذیری را در بازار سرمایه شاهد هستیم.

وی ادامه داد: بازار سرمایه آینه اقتصاد است و اگر به دنبال رشد و بالندگی اقتصاد هستیم باید در بازار سرمایه خود را نمایان کند. اگر به دنبال جهش تولید هستیم باید زمینه اش در بازار سرمایه ایجاد شود و در نهایت اگر می خواهیم آرامش در اقتصاد حاکم شده و از نوسانات در بازار سرمایه جلوگیری گردد، باید اقتصاد خود را در آینه بازار سرمایه نشان دهد و اگر می خواهیم تامین مالی تولید اتفاق بیافتد، بازار سرمایه نشان داده که مسیر بکر، ارزشمند و جای بزرگی برای توسعه نظام تامین مالی کشور است.

دهقان دهنوی تصریح کرد: بعضی از نوسانات در بازار سرمایه اتفاق افتاده است. بخشی از این اتفاقات ناشی از عوامل اقتصادی بوده که درنتیجه آنها، آینده اقتصاد اکنون افق های روشنی را پیش روی ما گذاشته است. اقتصاد اکنون در حال رسیدن به ساحل آرامش است. بنابراین ما انتظار داریم عوامل اقتصادی در روزهای آینده در آینه بازار سرمایه خودش را نشان بدهد.

وی تصریح کرد: بخشی از نوسانات ناشی از عوامل غیر اقتصادی بوده؛ عواملی که هیچ لزومی به تجربه کردنشان نبوده و باید سایه این عوامل غیر اقتصادی را از سر بازار سرمایه کم کنیم. به این ترتیب می توانیم در بازار سرمایه، بازیابی اعتماد را داشته باشیم.

رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: نکته مقابل، در مورد حساسیت زدایی از بازار سرمایه است. ماهیت بازار سرمایه به دلیل شفافیتی که دارد، این هست که سیگنال های اقتصادی را خیلی سریع تر می گیرد. متاسفانه بعضی وقت ها این ها بر اثر رفتارهای هیجانی به بیش واکنشی تبدیل می شود. یعنی بیش از آنچه که یک عامل باید روی بازار تاثیر بگذارد، بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی تاکید کرد: جایگاه بازار سرمایه در سیاست گذاری اقتصادی، جزو برنامه های من است. بازار سرمایه آینه اقتصاد است و تحولات اقتصادی در آنجا شکل می گیرد. مگر غیر از این هست که ما در کشور به دنبال جهش تولید و افزایش سرمایه گذاری هستیم؟ غیر از این است که بزرگ ترین مشکل اقتصادی ما امروز رشد منفی سرمایه گذاری در کشور است؟

دهقان دهنوی اظهار داشت: سرمایه گذاری در کجا شکل می گیرد و بستر شکل گیری سرمایه ها در کجاست؟ آیا می شود شرکت ها را با سیاست گذاری غلط، با دخالت، با قیمت گذاری، از توجیه پذیری اقتصادی خارج کنیم تا سرمایه جدید توجیه ورود به آن را نداشته باشد؟ چنین چیزی برای اقتصاد امکان پذیر نیست و اگر به دنبال رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در کشور هستیم، مسیر آن از رشد و بالندگی و پویایی بازار سرمایه خواهد بود.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/EnaxBt