امروز دوشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
تورم+فراسو
تورم+فراسو

ادامه نوسان در تالار شیشه‌ای

به گزارش فراسو، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که اکثر شاخص‌های بورس با نوسان مواجه شدند.

نوسان شاخص‌ها

براساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص‌های بورس با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۴۰۷۴ واحد صعود معادل ۰.۲۵ درصد به یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۶۵۶ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی – ارزشی» با ۱۰۶۸ واحد افزایش معادل ۰.۲۵ درصد به ۴۲۳ هزار و ۶۷۲ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۹۱۱) واحد افت معادل (۰.۲۲) درصد به ۴۱۲ هزار و ۵۲۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۵۹۷) واحد کاهش معادل (۰.۲۲) درصد به ۲۷۰ هزار و ۳۲۴ واحد، شاخص آزاد شناور با (۷۱۱۶) واحد افت معادل (۰.۳۳) درصد به ۲ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۵۷ واحد، شاخص بازار اول با (۵۵۰۸) واحد کاهش معادل (۰.۴۷) درصد به یک میلیون و ۱۷۸ هزار ۹۰۵ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۲۶۷۹ واحد صعود معادل ۱.۳۲ درصد به ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۹۹۷ واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد « فارس با ۵۹۱۰ واحد، فملی با (۳۲۵۴) واحد، تاپیکو با ۲۱۵۸ واحد، کچاد با ۱۵۵۸ واحد، وبملت با ۱۳۲۹ واحد، شتران با (۱۲۴۷) واحد و اخابر با (۱۱۳۹) واحد» بیشترین تاثیر را در روند شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افت نماگر صنایع

این گزارش می‌افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «فنی مهندسی با ۳۳۵ واحد صعود معادل ۴.۳۲ درصد به ۸ هزار و ۸۷ واحد شیمیایی با ۲۶۲۸ واحد افزایش معادل ۲.۶۱ درصد به یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۴۱۸ واحد، کانه فلزی با ۷۹۹۴ واحد رشد معادل ۱.۹۴ درصد به ۴۲۰ هزار و ۷۷۶ واحد، سایر مالی با (۳۰۵) واحد افت معادل (۱.۹۸) درصد به ۱۵ هزار ۱۱۹ واحد، محصولات کاغذ با (۴۳۳۶) واحد افت معادل (۲.۴۴) درصد به ۱۷۳ هزار ۶۹۸ واحد، رادیویی با (۴۱۴) واحد افت معادل (۴) درصد به ۹ هزار و ۹۶۰ واحد، محصولات چرمی با (۴۱۳۹) واحد افت معادل (۵) درصد به ۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد» رسید.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «کمنگنز با ۴.۹۹ درصد، وتوشه با ۴.۹۹ درصد، کحافظ با ۴.۹۸ درصد، تاپیکو با ۴.۹۸ درصد، پترول با ۴.۹۸ درصد، کرازی با ۴.۹۷ درصد و شسپا با ۴.۹۷ درصد» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «وملی با (۵) درصد، غپینو با (۴.۹۹) درصد، سمازن با (۴.۹۸) درصد، وبهمن با (۴.۹۸) درصد، غمارگ با (۴.۹۷) درصد، سشمال با (۴.۹۴) درصد کسرا با (۴.۹۳) درصد» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در یک میلیون و ۱۲۹ هزار نوبت معاملاتی، ۷ هزار و ۲۱۰ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۸۱ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان در بورس معامله شد.​

جزییات معاملات بورس در یک نگاه

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/HJn7sO