امروز دوشنبه، ۷ فروردین ۱۴۰۲

نقدشوندگی، ویژگی مهم صندوق های سرمایه گذاری

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد گفت: دولت در ماه های اخیر حمایت جانانه ای از بازار سرمایه داشته که بیان جزئیات آن در بخش های رسانه ای مغفول مانده است.

 به گزارش فراسو، جواد عشقی نژاد در گفت و گو با سنا، اظهار داشت: وقتی که ما از اقتصاد “نفت پایه” به سمت اقتصاد “مالیات پایه” می رویم، زمانی که سران قوا به موضوع بورس ورود و برنامه های حمایتی خود را مصوب می کنند، هنگامی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می کند شرکت های پذیرفته شده در بورس از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند، بزرگترین حمایت ها به منظور توسعه بازار سرمایه و در نهایت صنعت و تولید انجام می شود.

 وی در پاسخ به سوالی درخصوص تاثیر عوامل سیاسی بیرونی بر بازار سرمایه گفت: این عوامل نه فقط بر بازار سرمایه، بلکه همواره بر کل اقتصاد کشور اثرگذار است .

عشقی نژاد افزود: سرمایه گذاری که ریسک را در نظر نگیرد، مطمئنا نمی تواند ثروت خود را در بلندمدت افزایش دهد. فرضیات متفاوتی هم برای مدیریت عوامل سیاسی بیرونی متصور است و برای هر یک از این فرضیات باید طراحی ویژه خود را داشته باشیم.تجویز یک نسخه مستقیم و واحد برای بازار سرمایه، حرکتی اشتباه است، زیرا اقتصاد مبتنی بر تولید است و ارکان اقتصادی، سیاست های پولی را هم کنار خود دارند.

این کارشناس بازار سرمایه، نقدشوندگی را از ویژگی های مهم صندوق ها دانست و گفت: نکته مهمی که در مورد صندوق ها وجود دارد، نقد شوندگی آنهاست؛ در برخی مواقع، به ویژه زمانی که بازار در روزهای منفی به سر می برد، امکان نقدشوندگی سهام بعضی از شرکت ها کاهش می یابد، اما صندوق های سرمایه گذاری، طی دو روز، پول را به حساب فرد واریز می کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص حد ضرر برای سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه گفت: همان طور که بازده مورد انتظار هر فرد با دیگری متفاوت است، حد ضرری هم که هر سهام دار برای آستانه تحمل و فروش سهم خود تعریف می کند، متفاوت است. ضمن اینکه پایبندی به حد ضرر، مهم تر از انتخاب خود حد ضرر است.

عشقی نژاد افزود: باز اینجا به مزیت صندوق های سرمایه گذاری پی میبریم، در بازار فعال مستقیم، چنانچه سهمی با صف فروش میلیونی همراه باشد، سهام دار امکان ضعیفی برای نقد کردن دارایی خود دارد، اما دارندگان واحدهای صندوق های سرمایه گذاری، با ابطال واحدهای خود، به راحتی می توانند طی دو روز پولشان را دریافت کنند.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/zCSNVl