امروز دوشنبه، ۷ فروردین ۱۴۰۲

پذیرش محصول ۳ شرکت جدید در بورس کالا

مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران طی صدور اطلاعیه های مجزا، از پذیرش کالای نوار پوشش لوله، بیتومن انامل و فروسیلیسیوم سه شرکت در بازار فرعی این بورس خبر داد.

به گزارش فراسو به نقل از کالاخبر؛ براساس اطلاعیه های صادره، پذیرش کالای نوار پوشش لوله به مقدار یک میلیون و ۲۵۰ هزار مترمربع تولید شرکت ورزیران پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و شصتمین جلسه کمیته عرضه مورخ ۱۱ مردادماه جاری، در بازار فرعی شرکت بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین، کالای بیتومن انامل به وزن ۵ هزار تن تولید شرکت مذکور، پس از بررسی مدارک و مستندات در جلسه اخیر کمیته عرضه در بازار فرعی پذیرش شد.

در این جلسه، کمیته عرضه بورس کالای ایران محصول فروسیلیسیوم به وزت ۱۵۰۰ تن تولید شرکت فروسیلیس ایران را نیز پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی بورس کالا پذیرش کرد.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/utNQ40