امروز یکشنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

سود ۸۲ درصدی سهامداران بیمه پاسارگاد در تیرماه امسال

سهامداران شرکت بیمه پاسارگاد از سرمایه گذاری های خود در سهام این مجموعه طی معاملات تیر ماه امسال بازار سرمایه حدود ۸۲ درصد سود دریافت کردند.

به گزارش فراسو به نقل از هفته نامه اطلاعات بورس، ارزش سهام شرکت بیمه پاسارگاد در جریان معاملات ماه گذشته بازار سرمایه از محدوده قیمتی ۳۶ هزار و ۱۱۵ ریال به ۶۵ هزار و ۶۴۷ ریال افزایش یافته است. علاوه بر این، تعداد دو میلیون و ۵۳۴ هزار سهم شرکت بیمه پاسارگاد به ارزش ۹۶ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال در اولین روز معاملاتی بورس طی ماه گذشته میان اهالی بازار سرمایه داد و ستد شده است و در آخرین روز معاملاتی ماه مذکور جا به جا یی ۶۷۳ هزار و ۴۱۱ سهم “بپاس” به ثبت ارزش معاملات بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال در این بازار منجر شده است.

شرحمعاملات ۹۹٫۰۴٫۰۱معاملات ۹۹٫۰۴٫۳۱
حجم معاملات (سهم)۲٫۵۳۴٫۶۹۰۶۷۳٫۴۱۱
ارزش معاملات (ریال)۹۶٫۱۱۵٫۴۴۴٫۸۰۰۴۵٫۰۷۸٫۷۶۷٫۵۷۶

عملکرد یک ماهه منتهی به ۹۹٫۰۴٫۳۱

بررسی فعالیت شرکت بیمه پاسارگاد در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه امسال حاکی از آن است که این مجموعه بیش از سه هزار و ۸۱۳ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده است و خسارت پرداختی آن به بیمه گذاران حدود یک هزار میلیارد ریال ارزش گذاری شده است.

دوره یک ماهه منتهی به ۹۹٫۰۴٫۳۱
حق بیمه صادرهخسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)
۳٫۸۱۳٫۳۸۱۱۰۰۱٫۰۴۴٫۳۴۲۱۰۰

در ماهی که گذشت، رشته بیمه ای زندگی اندوخته با ثبت سهم ۶۰ درصدی در صدور حق بیمه “بپاس” و نیز سهم ۳۲ درصدی در خسارت پرداختی آن نقش حایز اهمیتی در شاخص های عملکرد این مجموعه ایفا کرده است. به طوریکه، بالغ بر دو هزار و ۲۹۳ میلیارد ریال حق بیمه در این رشته بیمه ای صادر شده است و خسارت پرداختی آن مبلغ ۳۳۳ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال محاسبه می شود.

دوره یک ماهه منتهی به ۹۹٫۰۴٫۳۱
شرححق بیمه صادرهخسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)
رشته زندگی اندوخته دار۲٫۲۹۳٫۲۱۱۶۰۳۳۳٫۲۹۴۳۲

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۹۹٫۰۴٫۳۱    

فعالیت شرکت بیمه پاسارگاد از ابتدای سال مالی جاری تا پایان تیر ماه با صدور بیش از ۱۳ هزار و ۴۹۸ میلیارد ریال حق بیمه و پرداخت بالغ بر دو هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پایان پذیرفته است.

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا  تاریخ ۹۹٫۰۴٫۳۱
حق بیمه صادرهخسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)
۱۳٫۴۹۸٫۸۷۵۱۰۰۲٫۶۸۸٫۶۶۳۱۰۰

در پایان این گزارش می افزاید، رشته بیمه ای زندگی اندوخته دار در این دوره عملکرد همچون ماه گذشته سهم قابل توجهی از مبالغ کل صدور حق بیمه و خسارت پرداختی “بپاس” را به خود اختصاص داده است که شرح آن در جدول زیر آمده است.

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۹۹٫۰۴٫۳۱
شرححق بیمه صادرهخسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)
رشته زندگی اندوخته دار۷٫۷۳۲٫۶۸۲۵۷۸۶۸٫۹۷۷۳۲
لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/2kbOr9