امروز یکشنبه، ۶ فروردین ۱۴۰۲

در فروش سهام عدالت عجله نکنید

 مدیرعامل کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی توصیه کرد: «سهامداران در فروش سهام عدالت صبوری کنند و در شرایط منفی بازار که پدیده‌ای طبیعی است، هیجانی نشده و فورا به فروش اقدام نکنند.»

به گزارش فراسو، حسن قاسمی ضمن بیان مطلب فوق به سنا، گفت: فروش سهام عدالت در شرایط منفی بازار به نفع سهامداران نیست، بلکه بهتر است سهامداران در شرایط با ثبات‌تری سهام خود را عرضه کنند و تحت تاثیر هیجانات قرار نگیرند.

وی اضافه کرد: گاهی در اثر هیجانات یا اخبار مختلف و نه به طور بنیادین، بازار دچار نوسان می شود که  در این شرایط، بورس با افت همراه می شود. اگر سهامداران  در این شرایط صبر کنند، می‌توانند با قیمت های مناسبتری سهام خود را در روزهای آتی بفروشند. در شرایط فعلی افراد سهام عدالت را با  قیمت های پایین خریداری می کنند و در روزهای متعادل بازار با قیمت های بسیار بالا تر عرضه می کنند و منافع آنها در گرو تداوم افت شاخص است. بنابر این باید با رفتار منطقی به سودجویان نفع نرسانیم.

مدیرعامل کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی با بیان اینکه این مسیر و الگو در فروش سهام عدالت چند ماه پیش نیز تکرار شده بود، افزود: نگاه به چند ماه گذشته نشان می دهد، حفظ سهام عدالت و واگذاری آن در مقطعی که بازار با ثبات و رشد همراه است سود بیشتری نصیب سهامداران میکند. عده زیادی از سهامدارانِ سهام عدالت از دانش کافی در خصوص بازارسرمایه برخوردار نیستند و همانطور که اشاره شد درگیر هیجانات می شوند. در حالیکه، وجود رفتار توده ای به دامن زدن شرایط منفی کنونی منجر می شود؛ بنابراین منطقی‌تر این است که سهامداران در چنین شرایطی سهام عدالت خود را حفظ کنند.

این کارشناس بازارسرمایه در این رابطه به کارگزاری ها نیز توصیه کرد: بهتر است مطابق اختیاراتی که در بیانیه فروشندگان سهام عدالت به کارگزاری‌ها واگذار شده، عمل کنند و افزود: با توجه به این بیانیه کارگزاران می توانند در شرایط منفی بازار، سهام عدالت سهامداران را با وجود درخواست فروش، چند روزی نگه داشته و برای حفظ منافع آنها، سهام عدالتشان را معامله نکنند.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/8X7zSr