امروز چهارشنبه، ۲ فروردین ۱۴۰۲

ثبت نام متقاضیان کرسی هیات مدیره شرکت های استانی آغاز شد

سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص مشمولین سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده و واجد شرایط عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی هستند، اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش فراسو به نقل از سنا، این اطلاعیه که به امضای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی رسیده، نحوه ارسال اطلاعات توسط داوطلبان عضویت در هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی را معین کرده است .

اطلاعیه مذکور با توجه به در پیش بودن برگزاری مجمع شرکت های سرمایه گذاری استانی و با عنایت به لزوم پذیرش شرکت های مذکور در بورس ها صادر شده است و  تمامی مشمولین سهام عدالت را که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده و واجد شرایط عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی اند، در برمی گیرد . این فراخوان همچنین با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مورخ ۴ مرداد ۱۳۹۹ و به استناد تبصره ۵ ماده ۶ آیین نامۀ مذکور منتشر شده است .

بر این اساس، با توجه به تغییر ترکیب سهامداری شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و به منظور حفظ حقوق تمامی مشمولین سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، آن دسته از مشمولین یاد شده که مطابق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار واجد شرایط هستند و تمایل به عضویت در هیات مدیره شرکت های مزبور دارند، حداکثر تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، امکان ارسال اطلاعات به عنوان داوطلب عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی را که داوطلب جزو مشمولان آن استان محسوب می شود ، از طریق سامانه مربوطه به نشانی (www.setan.seo.ir) دارند.

در صورت احراز شرایط لازم توسط داوطلب و تأیید صلاحیت حرفه ای ایشان توسط سازمان، موضوع باید در مجمع عمومی طرح شده و در صورت انتخاب در مجمع، داوطلب امکان تصدی سمت عضویت در هیات مدیره شرکت  سرمایه گذاری استانی مربوطه را وفق قوانین و مقررات خواهند داشت.

خاطرنشان می شود: بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبان وفق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد (دستورالعمل مذکور در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران به نشانی (www.cmr.seo.ir) در دسترس است. بدین منظور مقتضی است افراد واجد شرایط با آگاهی از شرایط امکان تصدی سمت عضویت در هیات مدیره مطابق دستورالعمل یاد شده، ضمن تکمیل اطلاعات بصورت کامل در سامانه یاد شده، نسبت به ارسال اطلاعات (فایل راهنما، پیوست شمارۀ ۱) اقدام کنند. شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز مکلف اند، درخصوص ارسال اطلاعات داوطلبان در پایان هر روز با رعایت مفاد دستورالعمل یاد شده اقدام کنند.

در خصوص ارسال درخواست مذکور، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط مورد تأیید مراجع ذیصلاح تحصیلی (پیوست شمارۀ ۲) و سابقه تجربی کافی (پیوست شمارۀ ۳)، الزامی است. بدیهی است صرفاً درخواست هایی امکان بررسی خواهند داشت که تمامی مدارک بصورت کامل و بدون نقص در سامانه مزبور بارگذاری و ارسال شوند. با عنایت به لزوم تعیین تکلیف شرکت های سرمایه گذاری استانی ظرف مهلت مقرر، به درخواست های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مزید استحضار، افراد معرفی شده پس از طی فرایند بررسی صلاحیت حرفه ای و اخذ تاییدیه سازمان بورس، امکان داوطلب شدن جهت تصدی سمت عضویت در هیات مدیره شرکت های مزبور را خواهند داشت و صرف ارسال درخواست هیچ گونه حقی را برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد. همچنین در هر مرحله از بررسی که مشخص شود اطلاعات ارائه شده خلاف واقع بوده، فرد مشمول مقررات ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

شایان ذکراست، در صورتی که صلاحیت عمومی داوطلب به تایید مراجع ذیصلاح نرسد، سازمان این حق را خواهد داشت که صلاحیت حرفه ای وی را در هر مرحله ای از داوطلب سلب کند.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/W6Hm3A