امروز دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

وقوع معجزه در دستور جلسه‌های شورای شهر تهران

حق شناس نسبت به تاخیر افتادن بررسی صورت جلسه کمیسیون نامگذاری معابر اعتراض کرد.

به گزارش فراسو، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در اعتراض به چینش دستور جلسه‌های شورای شهر تهران‌ به ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران گفت:ما در هفته‌های گذشته دستور جلسه بررسی کمیسیون نامگذاری معابر پایتخت را داشتیم که در دستور جلسه‌های شورای شهر تهران هر هفته به بند‌های آمده است و از شما می‌خواهم توضیح دهید چگونه این معجزه رخ داده است؟

بهاره اولین عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در پاسخ به اعتراض رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: دستور جلسه هر هفته شورای شهر تهران به امضای هیات رئیسه می‌رسد و قرار گیری طرح‌ها و لوایح در دستور جلسه بر اساس فوریت آن است.

در ادامه ابراهیم امینی نائب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: زمانی که به دستور جلسه نگاه کنید متوجه خواهید شد زمانی فوریت یک لایحه و طرح به تصویب می‌رسد طرح و لایحه باید بالا قرار بگیرد.

نائب رئیس شورای شهر تهران افزود: اگر به این امر اعتراض دارید به طرح‌ها و لوایح دارای فوریت رای ندهید.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/8EH0NE