امروز یکشنبه، ۶ فروردین ۱۴۰۲

مصرف نفت از سال آینده عادی می شود

اداره اطلاعات انرژی آمریکا با وجود اوج گیری مصرف در هفته های اخیر، اعلام کرد تقاضای آمریکا برای نفت و سوختهای مایع از اوت سال ۲۰۲۱ به سطح پیش از شیوع بیماری کووید ۱۹ بازخواهد کشید.

به گزارش فراسو، تقاضا برای بنزین، نفت کوره و سوخت جت در ماههای مارس و آوریل به دلیل فرمان قرنطینه و کاهش سطح رفت و آمد که برای مقابله با شیوع بیماری از سوی ایالتهای آمریکا اعمال شد، سقوط کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد اکنون تقاضا نسبت به رکورد اندکی که در آوریل وجود داشت رشد کرده و رشد آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ با افزایش فعالیت اقتصادی، ادامه پیدا خواهد کرد. با این حال مجموع تقاضا تا اوت سال ۲۰۲۱ پایینتر از سطح دوران پیش از شیوع پاندمی خواهد بود.

طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مصرف سوختهای مایع در آمریکا در آوریل به پایینترین رکورد از اوایل دهه ۱۹۸۰ سقوط کرد و به طور متوسط ۱۴.۷ میلیون بشکه در روز بود.

تقاضا برای نفت در آوریل که اکثر مردم مجبور شدند در خانه بمانند، سقوط کرد و به بزرگترین رشد ماهانه ذخایر نفت آمریکا از سال ۱۹۲۰ تاکنون منتهی شد.

از نظر حجم مصرف، حدود نیمی از کاهش تقاضا برای سوخت در سال ۲۰۲۰ مربوط به مصرف بنزین بوده است. پیش بینی می شود مصرف بنزین امسال به ۸.۳ میلیون بشکه در روز بالغ شود که یک میلیون بشکه در روز معادل ۱۰ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۱۹ خواهد بود. سال میلادی آینده با افزایش اشتغال، مصرف بنزین به ۹.۱ میلیون بشکه در روز رشد می کند که همچنان حدود دو درصد کمتر از میانگین میزان مصرف سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

بر اساس گزارش اویل پرایس، بنا بر گزارش دورنمای انرژی کوتاه مدت اداره اطلاعات انرژی، مصرف همه سوختهای مایع در آمریکا امسال به ۱۸.۳ میلیون بشکه در روز بالغ می شود که ۲.۱ میلیون بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود. سال آینده مصرف سوختهای مایع به ۱۹.۹ میلیون بشکه در روز بالغ خواهد شد که در مقایسه با ۲۰.۵ میلیون بشکه در روز آمار سال ۲۰۱۹ همچنان کمتر خواهد ماند.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/n8D2hu