بانک ملت با هدف ارتقای کیفیت سایت اینترنتی این بانک و افزایش سطح رضایت کاربران، از مشتریان نظرسنجی و دیدگاه های آن ها را در این زمینه دریافت می کند.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک ملت، مشتریان می توانند با مراجعه به وب سایت اینترنتی بانک ملت به نشانیwww.bankmellat.ir از طریق لینک سامانه سنجش مشتریان در بخش اطلاع رسانی، نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی اقدام و به بانک در زمینه ارتقای کیفیت سایت، کمک کنند.