امروز شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
بورس

افزایش ۱۷۱۳ واحدی نماگر تالار شیشه‌ای

شاخص بورس روز جاری با رشد ۱۷۱۳ واحدی در پایان معاملات به ۳۲۲ هزار و ۵۲۸ واحد رسید.

به گزارش فراسو، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با افزایش مواجه شدند.

افزایش شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۷۱۳ واحد رشد معادل ۰.۵۳ درصد به ۳۲۲ هزار و ۵۲۸  واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی – ارزشی» با ۴۵۹ واحد افزایش معادل ۰.۵۳ درصد به ۸۶ هزار و ۳۹۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۸۳۷ واحد رشد معادل ۱.۸۸ درصد به ۹۹ هزار و ۳۱۲ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۲۲۷ واحد افزایش، معادل ۱.۸۸ درصد به ۶۶ هزار و ۳۶۶ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۹۹۰ واحد رشد، معادل ۰.۷۹ درصد به ۳۸۰ هزار و ۴۳۲ واحد، شاخص بازار اول با ۱۱۴۳ واحد افزایش معادل ۰.۵۰ درصد به ۲۳۱ هزار ۴۱۴ واحد و شاخص بازار دوم با ۳۹۴۲ واحد رشد معادل ۰.۵۹ درصد، به ۶۶۹ هزار و ۳۹۶ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۳ نماد « رمپنا با ۳۰۱ واحد، حکشتی با ۱۱۸ واحد و وامید با ۹۰ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «سایر معادن ۴۲۶۶ واحد صعود معادل ۵ درصد به ۸۹ هزار و ۶۶۱ واحد، سایر مالی با ۲۹۴ واحد افزایش معادل ۴.۷۸ درصد به ۶ هزار و ۴۵۳ واحد، ذغالسنگ با ۵۳۵ واحد رشد معادل ۴.۵۵ درصد به ۱۲ هزار و ۳۰۵ واحد، منسوجات ۱۹۰ واحد افزایش معادل ۴.۲۲ درصد به ۴ هزار و ۷۱۱ واحد، لاستیک با ۳۳۸۰ واحد رشد، معادل ۴.۲۲ درصد به ۸۳ هزار و ۳۹۵ واحد، حمل و نقل با ۳۳۹ واحد افزایش معادل ۴.۰۹ درصد به ۸ هزار و ۶۴۳ واحد، فنی مهندسی با ۱۱۱ واحد رشد معادل ۳.۸۳ درصد به ۳ هزار و ۹ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «تمحرکه، تکشا، خفنر، پسهند، کماسه، غشهد و کسرام» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «قمرو، اکالا، چافست، شبریز، سیدکو، غنوش و لپارس» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۴۰۵ هزار نوبت معاملاتی، ۳ میلیارد و ۴۹۴ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۶ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

معاملات بورس در یک نگاه

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/4rRbzk