بورس

روند صعودی بازار سهام ادامه‌ دارد

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه روند صعودی بازار سرمایه ادامه‌دار خواهد بود، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد با استراتژی مناسب و زمان‌بندی شده اقدام به خرید و فروش سهام کنند.

«از مزرعه تا سفره» با ابزارهای مالی بورس کالا

باستانی

طرح ازمزرعه تا سفره درحالی باهدف حذف واسطه‌های مخرب همواره دردستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته که بگفته یک نماینده مجلس با ورود کشاورزان به معاملات بورس کالا از طریق اتحادیه‌ها و آشنایشان با ابزارهای مالی، این طرح به‌روشی مدرن وصحیح عملیاتی می‌شود.

شرایط استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس، با اشاره به موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، جزئیات آیین نامه اصلاحی آن و نحوه ارزیابی دارایی ها را تشریح کرد .
ارسال