گردشگری

دلیل مشکلات شهروندان ایرانی در سفر به گرجستان چیست؟

سفیر ایران در گرجستان اظهار کرد: مقامات گرجستانی در دیدارهایی که ما با آنها داشته‌ایم از سفر ایرانیان به این کشور استقبال کامل کرده اند ، البته ضروری است که شهروندان ایرانی نیز برای سفر به این کشور به مقررات گرجستان و ساختارهای اخیری که آنها برای ورود به این کشور تعریف کرده اند، توجه داشته باشند.

سعیدی مطرح کرد؛ رتبه بالا و پایین ایران در حوزه گردشگری

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ایران در حوزه جاذبه های طبیعی و میراث فرهنگی جهان به ترتیب رتبه پنجم و دوازدهم را دارد؛ ۲۲ اثر طبیعی و تاریخی کشور به صورت ثبت جهانی درآمده اما با تمام این اوصاف هنوز به لحاظ گردشگری وحفظ ونگهداری آثار تاریخی در رتبه پایان قرار داریم.
ارسال