گردشگری

«ایران مال» مقصد جدید گردشگران ایرانی می‌شود

ایرانیان در سال ۱۳۹۶ بیش از ۷ میلیون سفر تفریحی به خارج از کشور داشتند و بیش از ۱۴ میلیارد دلار از این طریق از کشور خارج شد. تنها در زمستان سال ۱۳۹۶ (که فصل مسافرت ایرانیان نیست) ۳۵۰ هزار ایرانی به ترکیه سفر کردند که این سفرها بزرگ‌ترین موج مسافرت یک ملت به ترکیه بوده است.

افزایش۵۰ درصدی گردشگران ورودی

معاون گردشگری کشور می‌گوید: امسال شاهد افزایش ۵۰ درصدی گردشگران ورودی هستیم که این رشد به رغم کاهش ۱۷ درصدی اروپایی ها در ورود، حاصل افزایش قابل توجه ورود گردشگران منطقه‌ای است.

لبخند گردشگران انگلیسی‌ها به ایران در روز تحریم آمریکا

همزمان با روزی که آمریکا دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا گذاشت، لندن شاهد برپایی بازار مکاره گردشگری بود که نه تنها به سیاست‌های تهدیدآمیز دولت آمریکا واکنشی نداشت، که به تداوم همکاری‌های گردشگری با ایران روی خوش نشان داد.