گردشگری

خط هوایی، پیوند گردشگری اتریش و ایران

به گفته معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خط پروازی هواپیمایی اتریش به تهران، اصفهان و شیراز از مباحث مورد توجه است که بر گسترش روابط گردشگری دو کشور تاکید دارد.

آینده گردشگران حاشیه‌ساز چینی در ایران

در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون چینی به خارج از این کشور سفر کرده اند، درحالیکه فقط ۸۰ هزار نفرشان راهی ایران شده‌اند که گمان بر این است، انگیزه بیشتر آن‌ها از این سفر گردشگری نبوده، بلکه بیشتر به‌دنبال تجارت بوده‌اند. با این حال پیش‌بینی شده سفر چینی ها به ایران در آینده، روند رو به رشدی داشته …

مأموریت‌های سنگین گردشگری در سال ۹۷

معاون رئیس جمهور نسبت به افزایش قیمت محصولات گردشگری معترض شد و گفت: همه قبول داریم که این بخش با مشکل روبرو است و باید کمک کنیم کنترل قیمت در سفر اتفاق افتد.

برنامه‌ریزی برای یک سال سفر در ۴ روز

نمایشگاه گردشگری در حالی از فردا در تهران افتتاح می‌شود که قرار است پای کودکان هم به دنیای گردشگری باز شود و با معرفی غذاها و موسیقی اقوام ایرانی، برای چهار روز جشنی در گوشه شهر به پا شود.